فارسی هاپوست چرب • فارسی ها

برچسب: پوست چرب

آیا به پوست چرب هم میتوان روغن زد؟

آیا پوست شما چرب و مختلط است؟ آیا می خواهید درخشش را برگردانید اما چربی را نه. پوست چرب با آکنه و جوش ها مشخص می شود. اما این بدان معنا نیست که نمی توانید از روغن ها برای پوست چرب استفاده کنید. روغن‌هایی مانند روغن‌های ضروری که دارای امتیاز کمدوژنیک بسیار پایین هستند، بهترین گزینه برای استفاده در پوست‌های…