فارسی هاپنگوئن • فارسی ها

برچسب: پنگوئن

پنگوئن ها چگونه می خوابند؟

حقایق و اطلاعات جالب زیادی در مورد پنگوئن ها وجود دارد که ما را مشتاق می کند تا درباره زندگی مرموز آنها بیشتر بدانیم. نحوه زندگی، غذا خوردن، شنا، شکار و خواب این پرندگان کاملاً متفاوت از سایر پرندگان است که آنها را نیز متفاوت می کند. برخی از مردم به طور کلی می پرسند که پنگوئن ها کجا می…