فارسی هاپزشک • فارسی ها

برچسب: پزشک

کی باید به پزشک عمومی مراجعه کرد کی به متخصص؟

با توجه به اینکه بدن انسان بیش از 70 اندام، 200 استخوان و 600 عضله را در خود جای داده است،پس برای درمان هرکدام نیاز به مراجعه به متخصص همان حوزه است، چه گوش درد شدشد، شکستگی استخوان، درد قفسه سینه یا فقط یاد گرفتن نحوه اندازه گیری فشار خون ، ممکن است ندانید که چه زمانی به پزشک عمومی…