فارسی هاپردرآمدترین بازیگران جهان • فارسی ها

برچسب: پردرآمدترین بازیگران جهان

پردرآمدترین بازیگران جهان در سال ۲۰۲۳

چند بازیگر در صنعت سینما هستند که از اوایل دهه 90 یا حتی قبل از آن جزء پردرآمدترین بازیگران جهان بودند. تام کروز، ویل اسمیت، لئوناردو دی کاپریو، برد پیت و برخی دیگر از این دست ، بازیگران باسابقه ای هستند که با بازی خود چشم انداز سینمای جهان را تغییر داده اند. البته در قبال خدمتی که به سینما…

  • خانه
  • پردرآمدترین بازیگران جهان