فارسی هاپذیرش • فارسی ها

برچسب: پذیرش

۵ واقعیت زندگی که پذیرفتن آنها فوق‌العاده دشوار است

اگرچه، من اعتراف می کنم که ایده گرفتن از خوبی ها و بدی هایی که به سراغ ما می آید، بخشی از یادگیری حقایق زندگی است. پذیرفتن این نکته که قرار نیست همیشه همه چیز مطابق میل شما پیش برود، اینکه گاهی اوقات بزرگترین درس های شما سخت ترین آموخته ها هستند، بخشی از زندگی است. خیلی بیشتر از اینکه…