فارسی هاپارچه • فارسی ها

برچسب: پارچه

گران‌ترین پارچه‌هایی که تاکنون تولید شده است

انسان ها هزاران سال است که از الیاف حیوانی، پارچه تولید میکنند. برای آشنایی با 9 پارچه گران قیمت، چه آنهایی که داشتن تولید آنها قانونی و چه آنهایی که به دلیل در معرض انقراض بودن حیوانات، غیرقانونی است، به خواندن این متن ادامه دهید تا گران ترین پارچه ها را بشناسید. گران‌ترین پارچه‌ها  ابریشم توت منطقه: چین منبع: درخت…