فارسی هاورم زانو • فارسی ها

برچسب: ورم زانو

۸ درمان خانگی برای کاهش سریع ورم زانو

چرا زانو متورم می شود؟ ورم زانو نشانه ای از وجود مشکل در زانو است. این می تواند پاسخ بدن به آسیب به بخشی از زانو، آسیب ناشی از استفاده بیش از حد زانو یا نشانه ای از یک بیماری یا بیماری زمینه ای باشد. ورم زانو زمانی اتفاق می افتد که مایع در داخل یا اطراف مفصل زانو جمع…