فارسی هاورزش بیش از حد • فارسی ها

برچسب: ورزش بیش از حد

۱۰ آسیب ورزش بیش از حد ، از سردرد تا بی اشتهایی

چه بخواهیم احساس بهتری داشته باشیم، چه قوی تر شویم یا وزن کم کنیم، ورزش یکی از بهترین کارهایی است که می توانیم برای بهبود مستمر سلامت خود انجام دهیم. به چالش کشیدن خودمان از لحاظ فیزیکی نحوه عضله سازی و افزایش قدرتمان است. اما وقتی بیش از حد ورزش می کنیم، بدن مان دچار مشکل میشود.از آنجایی که بیشتر…