فارسی هاورزشکار • فارسی ها

برچسب: ورزشکار

معروف ترین ورزشکاران اسپانیایی

اسپانیا همیشه ورزشکاران بزرگی در رشته های مختلف داشته است. تعداد قهرمانان با ملیت اسپانیایی در مسابقات اروپایی، جهانی و سایر مسابقات در سراسر جهان بسیار زیاد است. در واقع، برخی از بهترین رقبای تاریخ رشته های ورزشی مربوطه خود برای سال ها بوده اند. تنیس، فوتبال، بسکتبال، موتورسواری، دوچرخه‌سواری، بدمینتون، گلف یا قایق‌رانی از جمله ورزش‌هایی هستند که نمایندگی…