فارسی هاهیپنوتیزم • فارسی ها

برچسب: هیپنوتیزم

 هیپنوتیزم به درمان چه بیماری هایی کمک می کند؟

هیپنوتیزم یا هیپنوتیزم درمانی روشی برای القای خلسه یا حالت خواب مانند آرامش عمیق به منظور درمان اختلالاتی است که عمدتاً منشأ روانی یا عاطفی دارند. هزاران سال است که در بسیاری از فرهنگ ها از جمله تمدن مصر به اشکال مختلف انجام می شود. در قرن 19 و اوایل قرن 20، هیپنوتیزم (یا "مزمریسم") بیشتر به عنوان یک کنجکاوی…