فارسی هاهزارپا • فارسی ها

برچسب: هزارپا

هزارپا واقعا چند پا دارد؟

*این مطلب در اسفندماه 1401 بروزرسانی شده است. هزارپاها پاهای زیادی دارند، اما نه به اندازه ای که بیشتر مردم فکر می کنند . بیایید با اصول اولیه شروع کنیم: هزارپاها کرم نیستند و حشرات هم نیستند. حشرات شش پا دارند و بدیهی است که هزارپاها تعداد بیشتری پا دارند. دقیقا چند تا دیگه؟ اگر فکر می کنید پاسخ 994…