فارسی هانگهداری حبوبات • فارسی ها

برچسب: نگهداری حبوبات

روش نگهداری حبوبات

روش نگهداری حبوبات همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب”روش نگهداری حبوبات” در خدمت شما کاربران گرامی هستیم .   ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺑﺎید خنک و خشک ﺑﺎﺷﺪ اما قبل از آن برای شناسایی حبوبات آلوده، این دو روش را به کار ببرید: الف) اگر حبوبات بسته بندی شده خریداری می‌کنید، بسته را در دست چپ بگیرید و با…