فارسی هانمونه های استارت آپ های بانکی خارجی • فارسی ها

برچسب: نمونه های استارت آپ های بانکی خارجی

نمونه های موفق استارت آپ های بانکی خارجی

نمونه های موفق استارت آپ های بانکی خارجی در ادامه به چند استارت آپ خارجی اشاره می کنیم که شباهت زیادی در نوع فعالیت هایشان با هم دارند اما بر سر سرعت انجام خدمات بانکی با یکدیگر رقابت می کنند.   ترنسفروایز بر خلاف هزینه های زیادی که برای انتقال پول در بین کشورها انجام می شود ترنسفروایز یک راهبرد…

  • خانه
  • نمونه های استارت آپ های بانکی خارجی