فارسی هانقل قول از برایان تریسی • فارسی ها

برچسب: نقل قول از برایان تریسی

نقل قول های برتر از برایان تریسی که به شما انگیزه میدهد

این مجموعه از نقل قول های برایان تریسی به شما کمک می کند تا بیشتر از همیشه با انگیزه باشید! با این حال، قبل از اینکه به این کلمات عاقلانه بپردازیم، ممکن است از خود بپرسید: "برایان تریسی کیست؟"خوب، اگر تا به حال این ضرب المثل "قورباغه ات را قورت بده" را شنیده اید که به برنامه های روزمره و…

  • خانه
  • نقل قول از برایان تریسی