فارسی هاموزه • فارسی ها

برچسب: موزه

بهترین موزه های جهان را میشناسید؟

اشتیاق به جمع آوری چیزهای زیبا و با اهمیت قدمتی تاریخی دارد . موزه ها نه تنها این اشیاء هنری را برای نسل های آینده به نمایش می گذارند، بلکه از آنها محافظت می کنند. امروز ما بهترین موزه های جهان را معرفی می کنیم. آنها تعدادی از بزرگترین و مهم ترین مجموعه های هنری و آثار باستانی روی کره…