فارسی هامعده عصبی • فارسی ها

برچسب: معده عصبی

آیا استرس می تواند معده تان را بهم بریزد؟

 آیا استرس می تواند باعث مشکلات معده شود؟ مهم نیست چگونه آن را توصیف می کنید، داشتن معده عصبی هیچ چیز جالبی ندارد. اگر درد معده را تجربه می‌کنید که فکر می‌کنید ممکن است ناشی از استرس باشد، به خواندن ادامه دهید تا یاد بگیرید آیا استرس باعث مشکلات معده می‌شود یا خیر؟ اگر احساس عصبانیت دارید و کمی معده درد…