فارسی هامعجزه پیامبر (ص) • فارسی ها

برچسب: معجزه پیامبر (ص)

چند معجزه پیامبر اسلام ،حضرت محمد (ص)

چند معجزه پیامبر اسلام ،حضرت محمد (ص) همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب"چند معجزه پیامبر اسلام ،حضرت محمد (ص)" در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . معجزات پیامبر(ص) کارهای خارق‌العاده‌ پیامبر اسلام(ص) برای اثبات نبوّت خویش است که به اذن خداوند انجام می‌داد. تعداد معجزات ایشان را بالغ بر هزار معجزه ذکر کرده‌اند که بر دو قسم معنوی و حسی بوده است. قرآن مهمترین معجزه پیامبر اسلام است…