فارسی هامشکلات رایج رفتاری کودکان • فارسی ها

برچسب: مشکلات رایج رفتاری کودکان

مشکلات رفتاری در کودکان که نباید نادیده گرفت

همه کودکان دچار مشکلات رفتاری هستند و این یک واقعیت است. اما در اینجا شش مشکل رفتاری وجود دارد که نباید در کودک 3 یا 4 ساله خود نادیده بگیرید و چگونه می توانید به آنها پایان دهید. این رفتارهای 3 و 4 ساله طبیعی است، از عصبانیت و فروپاشی گرفته تا ابراز استقلال با «نه» گفتن یا نادیده گرفتن…

  • خانه
  • مشکلات رایج رفتاری کودکان