فارسی هامسجد کوفه • فارسی ها

برچسب: مسجد کوفه

آیا مسجد کوفه توسط حضرت آدم ساخته شده است؟

مسجد کوفه کی ساخته شده است؟ طبق بعضي از روايات، نخستين کسي که مسجد کوفه را تأسيس کرد، حضرت آدم بود. امام صادق(عليه السلام) درباره تعيين حدود مسجد توسط حضرت آدم(عليه السلام) مي فرمايد: «حَدُّ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ آخِرُ السَّرَّاجِينَ خَطَّهُ آدَمُ(عليه السلام) وَ أَنَا أَکْرَهُ أَنْ أَدْخُلَهُ رَاکِباً». بنابر اين قول، مسجد کوفه به مرور زمان تخريب شده است. در…