فارسی هامزاجات ربا • فارسی ها

برچسب: مزاجات ربا

ربا چیست؟

ربا چیست؟ همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب"ربا چیست؟" در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . مقصود از "ربا" ئی که در قرآن، مورد سرزنش شدید و نهی، واقع شده؛ و در فقه اسلامی (شیعه و اهل سنت) حرام است؛ یکی همین معنای متعارف است که در میان همه جوامع شناخته شده است؛ و آن اینکه یک نفر…