فارسی هامری • فارسی ها

برچسب: مری

وظیفه مری در بدن چیست؟ همراه با ذکر تفاوت نای و مری

مری لوله ای توخالی و عضلانی است که غذا و مایعات را از گلو به معده می برد. ماهیچه های مری غذا را به سمت پایین به سمت معده هدایت می کنند. یکی از شایع ترین علائم مشکلات مری سوزش سر دل است، مشکلات مری شامل رفلاکس اسید و GERD است. وظیفه مری در بدن چیست؟ وظیفه اصلی مری حمل…