فارسی هامحصولات سنتی • فارسی ها

برچسب: محصولات سنتی

از سوی تعزیرات سلامت لبنیات کارخانه‌ای پایش شد

از سوی تعزیرات سلامت لبنیات کارخانه‌ای پایش شد مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: بسیاری از محصولات لبنی کارخانه‌‌ای را مورد آزمایش قرار دادیم و به کوچکترین نمونه ای از وجود سم در آنها نرسیدیم. به گزارش فارسیها به نقل از فارس،محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران  در مورد وجود سم آفلاتوکسین در لبنیات گفت: در این مورد شکایتی…