فارسی هامادر امام حسن عسکری • فارسی ها

برچسب: مادر امام حسن عسکری

نام مادر امام حسن عسکری چیست؟

امروز، روز تولد امام حسن عسکری، یازدهمین امام شیعیان است. به همین منظور تصمیم گرفتیم تا در مقاله ای کوتاه شما مخاطب گرامی را با مادر امام حسن عسکری که خیلی کم درباره ایشان شنیده ایم آشنا نماییم. نام مادر امام حسن عسکری همسر امام هادی علیه السلام کنیزی از اهالی مغرب اسلامی بوده است که پیش از سال۲۳۰ ق…