فارسی هالکه های پیری • فارسی ها

برچسب: لکه های پیری

۴ درمان خانگی برای لکه های پیری پوست

4 درمان خانگی که از ایجاد لکه های پیری جلوگیری می کند چه بخواهیم از آنها پیشگیری کنیم و چه اگر قبلاً ظاهر شده اند، رژیم غذایی و مراقبت از پوست ما برای بهبود و کاهش لکه های پیری ضروری است. با گذشت زمان رنگ درم تغییر می کند و دایره های قهوه ای کوچک به خصوص روی صورت و…