فارسی هالهوف • فارسی ها

برچسب: لهوف

مقتل چیست؟مقاتل معتبر کدامند؟

مقتل چیست؟مقاتل معتبر کدامند؟ همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب"مقتل چیست؟مقاتل معتبر کدامند؟ " در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . مقتل در لغت به معناى محل قتل است. یعنی جایى و زمینى که کسى در آنجا کشته شده باشد. همچنین به عضوى از بدن نیز گفته می شود که اگر تیر یا تیغى بر آنجا وارد آید،…