فارسی هافرسودگی شغلی چیست • فارسی ها

برچسب: فرسودگی شغلی چیست

فرسودگی شغلی چیست: علائم و راه های مقابله با آن

فرسودگی شغلی  چیست ؟ مشکلی است که شامل از دست دادن انرژی، احساس دوری از اهداف و احساس بدبینی نسبت به کار یا سایر وظایف است. این احساس اغلب زمانی پدیدار می شود که افراد با استرس زیادی مواجه می شوند، به ویژه زمانی که استرس مداوم است و فرد منابع لازم برای مقابله با آن را ندارد. تحقیقات نشان…