فارسی هافاطمه صغری دختر امام حسین(ع)کیست؟ • فارسی ها

برچسب: فاطمه صغری دختر امام حسین(ع)کیست؟

فاطمه صغری دختر امام حسین(ع)کیست؟

فاطمه صغری دختر امام حسین(ع)کیست؟ همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب"فاطمه صغری دختر امام حسین(ع)کیست؟ " در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . فاطمه صغری کیست؟ فاطمه دختر امام حسین(ع) و ام اسحاق بود. سکینه، خواهر وی و زین العابدین(ع)، علی اکبر(ع) و عبدا...رفیع(ع) از برادرانش بودند.کنیه فاطمه دختر امام حسین(ع)، ام عبدا... و لقبش فاطمه صغری و…

  • خانه
  • فاطمه صغری دختر امام حسین(ع)کیست؟