فارسی هاعفونت ادرار در کودکان • فارسی ها

برچسب: عفونت ادرار در کودکان

۷ راه برای مدیریت عفونت ادرار در کودکان

وقتی صحبت از عفونت های دستگاه ادراری (UTIs) می شود، ما تمایل داریم فکر کنیم که زنان بیشتر مستعد ابتلا به آن هستند. با این حال کودکان هم دچار عفونت ادرار میشوند. در این مقاله میخواهیم درباره عفونت ادرار در کودکان با شما گفتگو کنیم. بر اساس مطالعه ای که در سال 2011 توسط American Family Physician منتشر شد، عفونت…

  • خانه
  • عفونت ادرار در کودکان