فارسی هاعطسه فرد بیمار • فارسی ها

برچسب: عطسه فرد بیمار

آیا ویروس کرونا از طریق هوا منتقل می‌شود؟

آیا ویروس کرونا از طریق هوا منتقل می‌شود؟ همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب”آیا ویروس کرونا از طریق هوا منتقل می‌شود؟” در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . ویروس کرونا می‌تواند از طریق ذرات ریزی که در هنگام صحبت یا نفس‌کشیدن از دهان خارج می‌شوند، پخش شود تا همین اواخر، تماس با سطوح آلوده به ویروس کرونا و…