فارسی هاعزای امام حسین(ع) • فارسی ها

برچسب: عزای امام حسین(ع)

سخن علما درباره مجلس عزای امام حسین(ع)

ابتدا 3 حدیث از امام صادق در این ارتباط بخوانیم: امام صادق علیه السلام فرمودند : هر کس که خدا خیر خواه او باشد محبت حسین (ع) و زیارتش را در دل او مى ‏اندازد و هر کس که خدا بدخواه او باشد کینه و خشم حسین (ع) و خشم زیارتش را در دل او مى‏ اندازد . امام صادق…