فارسی هاطریقه ختم و توسل به كریم اهل بیت (ع) حضرت امام حسن مجتبی (ع) • فارسی ها

برچسب: طریقه ختم و توسل به كریم اهل بیت (ع) حضرت امام حسن مجتبی (ع)

چگونه به امام حسن مجتبی(ع)متوسل شوم؟

چگونه به امام حسن مجتبی(ع)متوسل شوم؟ همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب"چگونه به امام حسن مجتبی(ع)متوسل شوم؟" در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . توسل بسیار مجرب به حضرت امام حسن مجتبی (ع) برای گرفتن حاجت از شب دوشنبه (شب یکشنبه ای که فردایش دوشنبه است )تا شب دوشنبه ی بعدش هرشب قبل از خوابش وضوی کامل بگیرد…

  • خانه
  • طریقه ختم و توسل به كریم اهل بیت (ع) حضرت امام حسن مجتبی (ع)