فارسی هاطراحی فضای سبز شهری • فارسی ها

برچسب: طراحی فضای سبز شهری

المان های طراحی فضای سبز : رنگ، نسبت طلایی و گل کاری

در زندگی های پر مشغله امروزی که کمتر امکان رفتن به مسافرت و استفاده از طبیعت بکر وجود دارد، نیاز به فضای سبز در محیط خانه، محل کار و سطح شهر بیشتر از قبل احساس می شود. اما آنچه مسلم است کاشتن تنها چند گیاه و و درخت همراه قرار دادن وسایل تزئینی در بین آن ها به غیر از…