فارسی هاشپشک برنج • فارسی ها

برچسب: شپشک برنج

راه‌های ساده برای از بین بردن شپشک برنج

راه‌های ساده برای از بین بردن شپشک برنج شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که بعد از باز کردن کیسه برنجتان، با تعداد زیادی شپشک در آن روبه رو شده باشید. ممکن است بعد از دیدن این حشرات، به دنبال روش‌هایی برای از بین بردن آن‌ها بگردید و یا اصلا تصمیم گرفته باشید که آن برنج را دور بریزید…