فارسی هاشستشو • فارسی ها

برچسب: شستشو

نکته های مفید و جالب خانه داری

نکته های مفید و جالب خانه داری همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب"نکته های مفید و جالب خانه داری" در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . کوبیدن میخ به دیوار: میخ را چرب کنید سپس با چکش به دیوار بزنید. تکه یخ: اگر درون قالب ها آب گرم بریزید تکه یخ های مقام تری بدست خواهید آورد. روان…