فارسی هاشروع انتفاضه • فارسی ها

برچسب: شروع انتفاضه

تاریخ شکل گیری اسرائیل

تاریخ شکل گیری اسرائیل همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب"تاریخ شکل گیری اسرائیل" در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . چگونگی پیدایش اسرائیل بزرگترین دولت استعمارگر یعنی انگلستان، در ابتدای این قرن 19 سعی کرد برای جلوگیری از نفوذ روزافزون آلمان که همچون سرعت برق سراسر دنیا را فرا می گرفت سدّی از انسانها مقابل این کشور به…