فارسی هاشاعر زن • فارسی ها

برچسب: شاعر زن

چندشعر زیبا از پروین اعتصامی بخوانیم

چندشعر زیبا از پروین اعتصامی بخوانیم همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب"چندشعر زیبا از پروین اعتصامی بخوانیم" در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . نه کسی میکند مرا یاری نه رهی دارم از برای فرار نه توان بود بردبار و صبور نه فکندن توان ز پشت، این بار خواری کس نخواستم هرگز از چه رو، کرد آسمانم خوار…