فارسی هاسید حمیدرضا برقعی • فارسی ها

برچسب: سید حمیدرضا برقعی

آشنایی با شاعرجوان “سید حمیدرضابرقعی”

آشنایی با شاعرجوان "سید حمیدرضابرقعی" همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب"آشنایی با شاعرجوان "سید حمیدرضابرقعی"" در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . سید حمیدرضا برقعی سید حمیدرضا برقعی، فرزند سید علی در ششم مرداد ماه 1362 شمسی در قم دیده به جهان گشود. او از شاعران معاصر فارسی زبان است که در وصف امام حسین (ع)، اشعاری را سروده…