فارسی هاسوزش سر دل • فارسی ها

برچسب: سوزش سر دل

مهم ترین علل سوزش سر دل چیست؟

اگر تا به حال سوزش سر دل داشته اید، می دانید که احساس سوزش ناخوشایند در سینه و گلو شما جالب نیست. سوزش سر دل یکی از علائم رفلاکس اسید است. هنگامی که اسید معده شما به مری شما میرسد اینگونه احساس سوزش خواهید داشت. مری شما بسیار حساس تر از معده شما است که برای مقابله با اثرات خورنده…