فارسی هاسرطان پوست • فارسی ها

برچسب: سرطان پوست

آیا استفاده از ضد آفتاب برای کودکان ضروری است؟

آیا استفاده از ضد آفتاب برای کودکان ضروری است؟ به نقل از https://lafarrerr.com/ فقط یک آفتاب سوختگی همراه با تاول در دوران کودکی کافی است تا خطر ابتلای کودکتان به ملانوما، کشنده‌ترین نوع سرطان پوست، دو برابر شود. پوست حساس کودکان، در برابر اشعه‌های مضر فرابنفش خورشید آسیب‌پذیر است؛ بنابراین محافظت از پوست آنها در مقابل خورشید و استفاده از…