فارسی هاسرطان دهانه رحم • فارسی ها

برچسب: سرطان دهانه رحم

اطلاعات ضروری درباره سرطان دهانه رحم

سرطان دهانه رحم چیست؟ سرطان دهانه رحم  چیست؟ این سرطان از سطح دهانه رحم شروع می شود. زمانی اتفاق می افتد که سلول های دهانه رحم شروع به تبدیل شدن به سلول های پیش سرطانی می کنند. همه سلول‌های پیش سرطانی به سرطان تبدیل نمی‌شوند، اما یافتن این سلول‌های مشکل‌ساز و درمان آنها قبل از تغییر، برای پیشگیری از سرطان…