فارسی هاسرانجام حضرت خضر(ع) • فارسی ها

برچسب: سرانجام حضرت خضر(ع)

داستان زندگی حضرت خضر(ع)

داستان زندگی حضرت خضر(ع) همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب"داستان زندگی حضرت خضر(ع)" در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . حضرت خضر(ع) خضر(ع) از انبیای الهی است. او از شاهزادگان بود و پدرش مال و نعمت بسیار داشت؛ امّا خضر دوستدار حکمت بود و به راه پیغمبری می رفت و تا در خانواده خود بود، به راهنمایی گمشدگان…