فارسی هاسالمندمان • فارسی ها

برچسب: سالمندمان

چگونه با سالمندان رفتارکنیم؟

چگونه با سالمندان رفتارکنیم؟ همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب"چگونه با سالمندان رفتارکنیم؟" در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . تعیین سن آغاز پیری کار دشواری است. بعضی آن را از چهل سالگی می دانند و گروهی دیگر از هفتاد سالگی به بعد را سالمند می گویند . عده ای نیز به طور کلی پیری را امری نسبی…