فارسی هاروغن موتور • فارسی ها

برچسب: روغن موتور

چرا تعویض روغن ماشین مهم است؟

آخرین باری که روغن ماشین خود را تعویض کردید کی بود؟ شاید برای شما هم این سوال پیش بیاید که چرا تعویض روغن انقدر مهم است. تعویض روغن یکی از ساده ترین و در عین حال مهم ترین جنبه های تعمیر و نگهداری خودرو است. این نقش مهمی در سالم نگه داشتن موتور و عملکرد ماشین شما دارد. در واقع،…