فارسی هاروزنامه • فارسی ها

برچسب: روزنامه

۸ راه جالب برای بازیافت روزنامه

یکی از راه های حفظ محیط زیست بازیافت روزنامه است. سازمان محیط زیست Greenpeace در مقاله ای تصریح می کند که اگرچه فرمت های خبرهای دیجیتالی در حال رشد است، اروپای غربی و آمریکای شمالی بیش از 50 درصد کاغذ جهان را مصرف می کنند، در حالی که اروپا و آمریکا 6 برابر بیشتر از میانگین کاغذ استفاده می کنند.…