فارسی هاروحیه مثبت • فارسی ها

برچسب: روحیه مثبت

۱۴ روش مهربان بودن با خودتان

14 روش مهربان بودن با خودتان همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب"14 روش مهربان بودن با خودتان" در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . ممکن است روز سخت یا هفته سختی پشت سر گذاشته باشید. اما خوشبختانه ابزارهای زیادی در اختیار ما است تا نگرش ما درباره مسائل را دوباره تنظیم کند. وقتی به خود مهربانی نشان دهیم…