فارسی هارنگ صورتی • فارسی ها

برچسب: رنگ صورتی

روانشناسی رنگ صورتی،این رنگ نماد چیست؟

روانشناسی رنگ ها نشان می دهد که رنگ های مختلف می توانند بر خلق و خوی، احساسات و حتی رفتار ما تأثیر بگذارند. برای مثال تصور می‌شود که رنگ صورتی رنگی آرام‌بخش با عشق، مهربانی و زنانگی است.بسیاری از مردم بلافاصله رنگ صورتی را با همه چیزهای زنانه و دخترانه مرتبط می دانند. همچنین ممکن است روزها و کادوهای عاشقانه…