فارسی هارمضان • فارسی ها

برچسب: رمضان

اعمال شب آخر شعبان چیست؟

اعمال شب آخر شعبان چیست؟ همینک در مجله آنلاین فارسی ها با مطلب"اعمال شب آخر شعبان چیست؟" در خدمت شما کاربران گرامی هستیم . اباصلت هروى مى گوید: جمعه آخر ماه شعبان خدمت امام رضا(علیه السلام) رسیدم. حضرت فرمود: اى اباصلت! اکثر ماه شعبان رفت و امروز جمعه آخر ماه است، پس تقصیرها و کوتاهى هاى گذشته را در بقیّه این ماه…