فارسی هارابطه جنسی در بارداری • فارسی ها

برچسب: رابطه جنسی در بارداری

آیا رابطه جنسی در طول بارداری خطرناک است؟

صمیمیت و رابطه جنسی می تواند بخشی از یک بارداری سالم باشد. بسته به اینکه ماه چتد بارداری هستید ممکن است احتیاج به برخی ملاحظات برای داشتن رابطه جنسی در طول حاملگی داشته باشید. اجتناب از بیماری های مقاربتی (STDs) نگرانی اصلی در مورد خطرات رابطه جنسی در بارداری ها است. اگر بارداری پرخطری دارید، خطرات جنسی بارداری را با…

  • خانه
  • رابطه جنسی در بارداری