فارسی هاذخایر طلا • فارسی ها

برچسب: ذخایر طلا

کدام کشورهای جهان بیشترین طلا را دارند؟

آیا می دانستید که دولت ها ارزش پول کاغذی خود را با طلا پشتیبانی می کردند؟ استاندارد طلا در اواخر دهه 1800 و بخش بزرگی از دهه 1900 در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفت. این سیستم پولی بین‌المللی در دهه 1970 رسماً کنار گذاشته شد، اگرچه بسیاری از کشورها هنوز دارای ذخایر طلا هستند. بنابراین کدام کشورها بیشترین ذخایر…