فارسی هادیابت نوع 2 • فارسی ها

برچسب: دیابت نوع 2

چگونه دیابت نوع ۲ را به طور طبیعی درمان کنیم؟

افرادی که با بیماری های خاص مانند دیابت نوع 1 مبتلا هستند، نمی توانند قند خون خود را به طور طبیعی کاهش دهند. در دیابت نوع 1، لوزالمعده شما انسولین، هورمونی که به تنظیم سطح قند خون شما کمک می کند، نمی سازد. پس از تشخیص دیابت نوع 1، برای درمان به تزریق انسولین نیاز دارید.اما اگر دیابت نوع 2…